I KNOW ?

Travis Scott
Слухати цю пісню

[Flame] 🔥 I KNOW ? Текст і переклад пісні

[Chorus][Приспів]
Tell me, is you still up? (Up)Скажи мені, ти ще не спиш? (Не спиш)
It’s 5 AM and I’m drunk right nowЗараз 5 ранку, і я п’яний
Tell me, can we still fuck? (Fuck that shit)Скажи, ми ще можемо кохатися? (Та годі з цим лай***)
One of one, I’m in the zone right nowОдин від одного, я зараз у зоні
Tell me, am I still? (Mm)Скажи мені, я досі? (М-м-м)
Tellin’ you just how I feel right nowРозповідаю тобі, що я відчуваю зараз
You said it’s just the drugs and I knowТи кажеш, що це просто наркотики, і я знаю
I know, I know, I know, I know, I know, I knowЗнаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю
I lied too, way before (Let’s go), beforeЯ теж брехав, набагато раніше (Ходімо), раніше
Before I had you right inside my armsДо того, як я тримав тебе прямо в своїх обіймах
But then again, I could be drunk (It’s lit, yeah)Але знову ж таки, я міг бути п’яний (Так горить, так)
[Verse 1][Куплет 1]
Baby, I don’t wanna sound righteous (Yeah)Крихітко, я не хочу здаватися праведним (Так)
I got twenty bitches suckin’ like bisonsУ мене є двадцять су***, які ублажають, наче бізони
I just eeny, meeny, miney, roll the dices, I pick her (Pop it, pop it)Я просто ені-бені-рікі, кидаю кубики, я вибираю її (Бац, бац)
She ain’t even really my type, and I hearВона навіть не мій тип, і я чую
She been losin’ herself to the night shiftВона втратила себе на нічну зміну
She been losin’ herself and I get, oh, girl, yeah, I get itВона втратила себе, і я розумію, о, дівчино, так, я розумію
Yeah, yeah, you’ve been fightin’ for your shotТак, так, ти боровся за свій удар
And you’ve been searchin’ for your spotІ ти шукаєш своє місце
Girl, I feel it, yeah, girl, I feel it, yeahДівчинко, я відчуваю це, так, дівчинко, я відчуваю це, так
Oh, you think you got your grooveО, ти думаєш, що ти зрозуміла
But you want someone like you (Let—)Але ти хочеш такого, як ти (Нехай—)
[Chorus][Приспів]
Tell me, is you still up? (Up)Скажи мені, ти ще не спиш? (Не спиш)
It’s 5 AM and I’m drunk right nowЗараз 5 ранку, і я п’яний
Tell me, can we still fuck? (Fuck that shit)Скажи, ми ще можемо кохатися? (Та годі з цим лай***)
One of one, I’m in the zone right nowОдин від одного, я зараз у зоні
Tell me, am I still? (Mm)Скажи мені, я досі? (М-м-м)
Tellin’ you just how I feel right nowРозповідаю тобі, що я відчуваю зараз
You said it’s just the drugs and I knowТи кажеш, що це просто наркотики, і я знаю
I know, I know, I know, I know, I know, I know (Ooh, it’s the kid, know it, damn it)Знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю (О, дитя, знаю, знаю, блін)
I lied too, way before, before (How they feelin’, how they feelin’ right here, ooh)Я теж брехав, набагато раніше (Як вони почували це тут, як вони почували тут)
Before I had you right inside my arms (Feelin’ like some money tonight)До того, як я тримав тебе прямо в своїх обіймах (Наче гроші сьогодні)
But then again, I could be drunk (Yeah)Але знову ж таки, я міг бути п’яний (Так)
[Verse 2][Куплет 2]
I know, mami, I know (Know), it’s 2 AM, don’t stress (Stress)Я знаю, мамо, я знаю (Знаю), зараз 2 ночі, не стресуй (Без стресу)
At three, that bullshit kick in, in thirty, you’ll feel your bestУ три почнеться ця фігня, а в тридцять ви почуватиметеся якнайкраще
I turned my whole spot to crucial, it’s crucial, the way I left (It’s lit)Я перетворив своє місце на вирішальне, це вирішально, шлях, яким я пішов (Так горить)
Upstairs is like a low, my new bitches be the best (Let’s go)Нагорі низько, мої нові су*** будуть найкращими (Поїхали)
I’m lookin’ at her, when her startin’ to turn into you (Her)Я дивлюся на неї, коли вона починає перетворюватися на тебе (Неї)
Now you startin’ to fuck up my mind, is it you, is it her?Тепер ти починаєш ламати мене, це ти чи вона?
We brought Booby Trap to the ‘burbsМи привезли одну Пушечку до передмістя
F29 is my address, in case you ain’t heardF29 – це моя адреса, якщо вас не чули
It’s floodin’ upstairs, it’s a leakНагорі повінь, протікає
I don’t make it squeak, make it squirtЯ не змушую її пищати, а бризкати
I make this shit beat, bon appétit when I feastЯ готую це ла***, приємного апетиту, коли бенкетую
Slippin’ and slide through the streetsКовзання та ковзання вулицями
It takes a finesse, especially in this Cabriolet GЦе вимагає вишуканості, особливо в цьому “Кабріолеті G”
Engine make it hard to creepДвигун ускладнює повзання
Just leave the gate open, through the side door, I’ma creep (Ooh, ooh)Просто залиште ворота відкритими, через бічні двері, я проповзу (Ох, ох)
Are you by the Turrell? And are the kids downstairs asleep?Ви біля оазису? А діти внизу сплять?
And are you upstairs by yourself? A minute from thereА ти нагорі? Хвилина звідти
Is there some room for me? Baby, do tell, do tellЧи є місце для мене? Дитинко, скажи, скажи
[Chorus][Приспів]
Tell me, is you still up? (Up)Скажи мені, ти ще не спиш? (Не спиш)
It’s 5 AM and I’m drunk right nowЗараз 5 ранку, і я п’яний
Tell me, can we still fuck? (Fuck that shit)Скажи, ми ще можемо кохатися? (Та годі з цим лай***)
One of one, I’m in the zone right nowОдин від одного, я зараз у зоні
Tell me, am I still? (Mm)Скажи мені, я досі? (М-м-м)
Tellin’ you just how I feel right nowРозповідаю тобі, що я відчуваю зараз
You said it’s just the drugs and I knowТи кажеш, що це просто наркотики, і я знаю
I know, I know, I know, I know, I know, I knowЗнаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю
I lied too, way before (Let’s go), beforeЯ теж брехав, набагато раніше (Ходімо), раніше
Before I had you right inside my armsДо того, як я тримав тебе прямо в своїх обіймах
But then again, I could be drunkАле знову ж таки, я міг бути п’яний
I KNOW ? текст і переклад